ZAKRES TEMATYCZNY TARGÓW ExpoWELDING:

 • Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania metodą MIG/MAG
 • Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania metodą TIG
 • Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania ręcznego elektrodą otuloną
 • Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania łukiem krytym
 • Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania plazmowego
 • Urządzenia do spawania wiązkami o wysokiej energii (laserowego, elektronowego)
 • Urządzenia do cięcia laserowego
 • Maszyny do cięcia plazmowego i gazowego sterowane numerycznie
 • Inne urządzenia i osprzęt do cięcia plazmowego
 • Inne urządzenia i osprzęt do cięcia oraz spawania gazowego
 • Urządzenia i osprzęt do zgrzewania
 • Urządzenia do zgrzewania łukowego kołków
 • Urządzenia i osprzęt do lutowania
 • Urządzenia kontrolno-pomiarowe i sterujące dla spawalnictwa
 • Urządzenia do spajania tworzyw sztucznych
 • Roboty spawalnicze, specjalizowane stanowiska
 • Urządzenia do mechanizacji i automatyzacji prac spawalniczych
 • Urządzenia do natryskiwania
 • Urządzenia i sprzęt BHP oraz ochrony środowiska
 • Urządzenia, sprzęt, materiały i programy komputerowe do badań nieniszczących i niszczących złączy spajanych
 • Urządzenia do obróbki cieplnej, mechanicznej, elektrochemicznej oraz do pomiaru i rejestracji temperatur
 • Urządzenia do stabilizacji wibracyjnej konstrukcji spawanych
 • Urządzenia do przygotowania elementów do spawania
 • Materiały dodatkowe do spawania i lutowania
–    Elektrody
–    Druty
–    Topniki do spawania łukiem krytym
–    Pręty i proszki metalowe
–    Materiały do lutowania
 • Gazy spawalnicze, w tym mieszanki osłonowe
  Płyny i pasty trawiące, środki antyadhezyjne, markery, kredki, itp.
 • Podkładki spawalnicze
 • Blachy, w tym bimetalowe trudnościeralne, profile, rury, itp.
 • Inne materiały
 • Programy komputerowe wspomagające prace spawalnicze
 • Szkolenie spawaczy i personelu nadzoru spawalniczego
 • Certyfikacja personelu, wyrobów spawalniczych i systemów jakości
 • Kwalifikowanie zakładów wykonujących konstrukcje spawane
 • Nadzór i kontrola
 • Usługi specjalistyczne (np. cięcie laserowe, plazmowe, regeneracja, serwis urządzeń, itp.)
 • Usługi szkoleniowe, bankowe, ubezpieczeniowe, audytorskie, certyfikacyjne
 • Instytucje branżowe
 • Wydawnictwa specjalistyczne