W sprawie oferty udziału w targach ExpoWELDING oraz rezerwacji powierzchni prosimy o kontakt:

Wojciech Rabsztyn - Dyrektor Grupy Projektów

tel.: +48 78 87 528
fax.: +48 78 87 525
kom.: +48 510 031 669

Adres do korespondencji:
Expo Silesia Sp. z o.o.
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec


Dane spółki:

Expo Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252032, NIP 9591726258; kapitał zakładowy w kwocie 1.227.000 PLN